Tag: Music Industry

Sådan markedsfører du Musik

Instruktioner til at markedsføre din musik mere effektivt

At vide, hvordan du reklamerer for din musik, er ikke ifs ands eller buts Det mest afgørende, du kan opnå for din musikvirksomhed og dit musik erhverv alt i alt. Du ved, at det er noget, der skal tages hånd om, og hvis du ikke bestræber dig på at finde ud af, hvordan du fremviser din musik, desto mere levende, så skal du indse, at der i hvert fald intet ægte nogensinde vil forekomme i din musik Erhvervsliv.

Det vigtigste ved at spørge dig selv er, uanset om du i øjeblikket beskæftiger sig med de mest grundlæggende komponenter i en stærk musikfremvisning.

Hvad mener jeg med dette?

For at starte er det vigtigt at undersøge, hvor du er lige nu, og afgøre, om du ved og ser præcist, hvad de grundlæggende dele af en levedygtig musikpræsentationsindsats er? Lad os være ærlige, når du er ude af chancen for at du forventer at blive berømt i musikbranchen, er det afgørende at anerkende, at du vil bidrage betydeligt med din egen tid og penge i dit musik kald. Hvis du er sikker på, at dit overordnede mål er at danne dine musik evner til en ægte “musikvirksomhed”, og du har ingen spørgsmål om det kald, du har valgt … på det tidspunkt skal du være så effektiv og Lønnet som du kan være.

De fleste uden for boksgrupperne og kunstnerne, hvad enten det er fra Rock, Hip Hop, Folk eller en hvilken som helst klasse, så langt som det drejer sig om, har tendens til at sprænge på blot en enkelt eller to af de tre grundlæggende nødvendigheder af levedygtige musikfremvisning. For eksempel er de fleste udøvende kunstnere utrolige at forbinde med grupper af tilskuere. Hvad med Facebook, Instagram, Twitter og YouTube i blandingen har det vist sig at være uhensigtsmæssigt ligetil for nutidens kunstner.

Så igen, at anmode om aftalen er til tider taget sig af tilstrækkeligt, men har en tendens til at blive bevæget mod hap-farligt og uden en ligning eller det væsentlige går med mindfulness korstog. Dette behov skinner tilgang har en tendens til at sløse bestræbelserne på selv de mest flittige grupper og kunstnere i virksomheden. Tragisk vil det ikke opnå størst afkast for den tid, der ydes, hvis der kun anvendes en eller to af disse nøgleelementer uden den grundlæggende tredje komponent i en musikannonceindsats. Dette er simpelthen ikke den måde, hvorpå man kan markedsføre musik på en bæredygtig måde.

Forsøg ikke at misforstå mig, få dit navn derude og deling i diskussioner med fans kan være køligt og endog selvtilfredsstillende og det er utvivlsomt bedre end ikke at gøre noget ved enhver form for fantasi, men overveje snarere mængden mere overbevisende du ville være På den off chance at du gik for at tage et skud på alle disse grundlæggende reklame dele af din musikvirksomhed indrettet med en ligning og en pind punkt centreret grund.

Book en Koncert

LEVENDE MUSIK TIL MORGENKAFFEN?

Kunne du tænke dig at starte dagen med levende kvalitetsmusik, eller måske indtage frokosten akkompagneret af talentfulde musikere? Repræsenterer du en virksomhed, organisation, institution eller et spillested, eller har du som privatperson en god ide og et ønske om at få en koncert på Musikkens Dag torsdag den 22. april 2010? Kun din fantasi sætter grænserne. Kontakt os, hvis du er interesseret. Se hvordan nedenfor under “Sådan booker du en koncert“.

Ved at booke en koncert får du, din virksomhed eller institution en musikoplevelse af høj kvalitet og støtter samtidig et musikalsk humanitære formål.

VIGTIG INFORMATION

Når du laver en aftale med konservatoriemusikere, der spiller en koncert på Musikkens Dag, er det vigtigt for begge parter, at der er klare aftaler. Derfor skal der indgås en kontrakt på arrangementet.
Kontrakten kan du downloade her.

I “Tillægsfolder til kontrakten” kan du læse mange af de samme informationer og svar på de mest oplagte spørgsmål, som også står her på siden.
Du kan downloade tillægsfolderen her.

Alle pengene der spilles ind via koncerterne på Musikkens Dag torsdag den 22. april 2010, går til KonsAid, der sørger for, at pengene går videre til musikalsk humanitære formål i tæt samarbejde med Dansk Røde Kors.

SKATTEMÆSSIGE REGLER FOR VIRKSOMHEDER

Hvis virksomheden engagerer personer til musikalsk optræden, enten som led i virksomhedens aktiviteter (for eksempel en café, en restauration, et spillested) eller som personalepleje (for eksempel musik til frokosten) eller som promotion (for eksempel musik foran supermarkedet) kan virksomheden højst sandsynligt fradrage udgifterne til musikarrangementet som driftsudgift efter de almindelige skatteregler.

BETALINGEN FOR KONCERTEN OG RELATEREDE UDGIFTER

Der må ikke udbetales et vederlag til de medvirkende musikere. Hele beløbet indbetales til KonsAid- kontoen, som beskrevet i kontrakten.

Hvis virksomheden samtidig betaler for diverse udgifter i forbindelse med koncerten skal det refunderes efter regning. Det kan for eksempel være udgifter, der skal refundere de optrædende musikeres transportudgifter

OM KODA

Når der spilles musik offentligt, skal man betale vederlag til KODA. Det gælder også, når man indgår en koncertaftale med KonsAid. Hvis du vil vide mere om priser mv. så klik ind på KODA’s hjemmeside og klik på menupunktet ”koncert, underholdning”.

KODAs Råd har dog besluttet, at der i særlige tilfælde skal være mulighed for fritagelse for betalingen, hvis følgende betingelser er opfyldt (nedenstående uddrag indeholder de centrale vilkår for fritagelse for betaling til KODA. Kontakt KODA’s kundeservice for yderligere information):
Der foreligger en skriftlig ansøgning, som sendes til KODA.

Arrangementet tjener et velgørende formål.

Alle udøvende kunstnere og andre deltagere i arrangementet, herunder scenepersonale, medvirker vederlagsfrit.

At KODA umiddelbart efter arrangementet er afholdt modtager kopi af regnskabet, som dokumentation for at nævnte betingelser er opfyldt.

At det af programmer, plakater og andet materiale fremgår, at KODA har stillet sit musikrepertoire vederlagsfrit til rådighed for arrangementet.

Såfremt jeres arrangement opfylder disse betingelser, eller du i øvrigt har spørgsmål vedrørende KODA så kontakt KODA’s kundeservice på 33 30 63 80 eller [email protected]

SÅDAN BOOKER DU EN KONCERT

Hvis du vil booke en koncert på Musikkens Dag, foregår det således:
Send en e-mail til os på [email protected] med følgende oplysninger:
Navn og adresse på koncertstedet – fx din virksomhed, institution eller lignende.
Navn, telefonnummer og mailadresse på ansvarlig kontaktperson.

I hvilket tidsrum på dagen den 22. april 2010 koncerten ønskes.
Kort beskrivelse af lokalefaciliteterne – altså det sted, rum eller scene hvor musikerne skal spille.
Hvor mange publikummer, ansatte eller gæster, der forventes til koncerten.
Hvilken type musik, der ønskes og til hvilket formål.

Når vi modtager disse oplysninger, behandles din forespørgsel, og du sættes hurtigst muligt i forbindelse med nogle relevante musikere fra konservatorierne.

Sammen med musikerne aftales alle detaljer inklusiv de økonomiske rammer for koncerten.
Som udgangspunkt opfordres virksomheder til at betale for alle transportudgifter, som de studerende måtte have i forbindelse med afviklingen af koncerten.

Derudover skal I betale et beløb, som går direkte videre til de humanitære formål. Et vejledende beløb er Dansk Musiker Forbunds standardtarif på 1.700 kr. pr. optrædende musiker. Beløbet vil dog variere afhængig af koncertens længde, geografisk placering og produktionens omfang.